Hotel "Termag" Jahorina

24-Mar-2013

Naziv objekata:

Investitor:

Glavni izvođač radova: 

Podizvođač radova:

Namena sistema: 

Ugrađena i isporučena oprema: