Samsung

Samsung


Od svog početka, kada je bila malo preduzeće za izvoz u gradu Tegu u Koreji, kompanija Samsung je postala jedna od vodećih svetskih kompanija za elektroniku, specijalizujući se za digitalne uređaje i multimedije, poluprovodnike, memoriju i integraciju sistema. Danas su inovativni proizvodi i procesi visokog kvaliteta kompanije Samsung svetski priznati. Sledeća hronološka retrospektiva obuhvata glavne prekretnice u istoriji kompanije Samsung pokazujući kako je kompanija širila proizvodne linije i opseg poslovanja, uvećavala prihod i udeo na tržištu, ali i pratila svoju misiju poboljšavanja života korisnicima širom sveta.

 

 

 

 

Za pregled Samsung-ovog proizvodnog programa kliknite ovde