Proizvodnja


Power management Power management
... Detaljnije


Totemi Totemi
... Detaljnije


Audio i video serveri Audio i video serveri
prilagodjeni potrebama multimedijalnih sistema.... Detaljnije


DEKADAS PC INTERFEJS
Sve veća primena PC računara kao programskih izvora za radio ili televiziju dovela je do konstrukcije PC interfejsa. PC interfejs služi da simetrira ulaze I izlaze iz zvučnih kartica koje su ugradjene u PC računare. Pošto su ti ulazi nesimetrični i malih ulaznih ili izlaznih nivoa signala PC interfejs služi da se ti nivoi prilagode za upotrebu sa profesionalnim uredjajima (+4dBu) i istovremeno simetriraju. ... Detaljnije


DEKADAS TELFON HIBRIDI DEKADAS TELFON HIBRIDI
TLH - 11 je jednokanalni telefon hibrid koji se koristi za povezivanje jedne telefonske linije na mikser prilikom telefonskih intervijua. ... Detaljnije